LV | RU

服务政策

Iegādājoties preci vai pakalpojumu ar GOmarket.lv starpniecību vai reģistrējoties kā GOmarket.lv lietotājs, Klients pieņem šo Lietošanas vienošanos, kā arī pieņem GOmarket.lv saitā norādītos noteikumus, kuri izvirzīti attiecībā uz šo Partnera preci vai pakalpojumu. Klients garantē personīgo datu patiesumu.

Gadījumā jā, Klients nesaņem preci vai pakalpojumu pilnā apjomā viņš ir tiesīgs pieprasīt no Partnera daļēji vai pilnībā apmainīt Kuponu uz citu Partnera preci vai pakalpojumu, vai arī pieprasīt pilnā apjomā atmaksāt Kupona iegādei iztērēto naudu gadījumā, ja Partneris nepilda attiecībā uz šo preci vai pakalpojumu GOmarket.lv vai Kuponā norādītos noteikumus.

Partneris atbild par GOmarket.lv iesniegto viņa preces vai pakalpojuma aprakstu patiesumu. Partnerim jāizsniedz Klientam preci vai jāsniedz pakalpojumu saskaņā ar Kuponā norādīto preces vai pakalpojuma aprakstu. Uzreiz pēc iesnieguma saņemšanas no Klienta, Partnerim jākompensē Klientam Kupona vērtību gadījumā, ja Partneris nav izpildījis GOmarket.lv aprakstītos noteikumus attiecībā uz savu preci vai pakalpojumu.

Partneris var atteikties izsniegt preci vai sniegt pakalpojumu Klientam gadījumā, ja Klients nav uzrādījis derīgu Kuponu (gadījumā, ja, pamatojoties uz Akcijas noteikumiem, nepieciešams parādīt izdrukātu kuponu) un personību apliecinošu dokumentu.

Reģistrējoties kā lietotājam GOmarket.lv, vai arī iegādājoties ar GOmarket.lv starpniecību Partnera preci, Klients dod piekrišanu savu personīgo datu apstrādes veikšanai. GOmarket.lv nenodod Klienta personiskos datus nevienam citam, izņemot Partneri, kuram tie nepieciešami, lai varētu izsniegt preci vai sniegt pakalpojumu saskaņā ar Klienta iegādātā Kupona norādītajiem noteikumiem.

Ar GOmarket.lv distances līgumu var iepazīties šeit - GOmarket.lv distances līgums