LV | RU

Atgriešanas nosacījumi

Klients ir tiesīgs atteikties no iegādātā kupona 14 kalendāro dienu laikā no kupona iegādes brīža. Atsakoties no Kupona, Klients vienlaikus atsakās arī no iegādātās preces vai pasūtītā pakalpojuma. Termiņš, kad patērētājs var atteikties no kupona, sākas kupona iegādes brīdī un beidzas pēc 14 dienām vai agrāk, ja Klients šī perioda laikā jau ir izmantojis kuponu.

Neaizmirsti pievienot aizpildītu atteikuma veidlapu ŠEIT

Kupons tiek uzskatīts kā izmantots:

1. kupona iegādes gadījumā par Preces nodošanu, kupons tiek uzskatīts par izmantotu momentā, kad Prece vai tās daļa (ja Prece tiek piegādāta pa daļām vai, ja Prece tiek nodota vairākās piegādēs noteikta laika periodā) ir piegādāta Klientam vēlamā vieta kuru norādījis Klients kā vēlamo vietu Preces saņemšanai;

2. kupona iegādes gadījumā par pakalpojumu sniegšanu, kupons tiek uzskatīts par izmantotu tiešās pakalpojuma saņemšanas momentā vai pakalpojuma saņemšanas laika un vietas rezervēšanas brīdī vai tiešā pakalpojuma sniegšanas līgumā stāšanās brīdī ar pusi, kas sniedz pakalpojumu.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš ir 14 dienas, šī termiņa atskaite sākas:

1. kupona iegādes gadījumā, par pakalpojumu sniegšanu vai citas ilglaicīgas darbības veikšanu, termiņa atskaite sākas no kupona iegādes dienas;

2. kupona iegādes gadījumā, par Preces nodošanu, norādītais termiņš iespējamam atteikumam no līguma sākas no dienas, kad Klients fiziski ieguvis Preci savā rīcībā;

3. ja, pamatojoties uz kupona noteikumiem, Klientam jānodod vairākas Preces, kas tiek nodotas atsevišķi, - no dienas, kad Patērētājs fiziski ieguvis pēdējo Preci savā rīcībā;

4. Ja, pamatojoties uz kupona nosacījumiem, Prece jānodod Klientam pa daļām – no dienas, kad Klients fiziski saņēmis pēdējo Preces daļu savā rīcībā;

5. gadījumā ar kuponu ar ilgstoša rakstura nosacījumiem, kura priekšmets ir vairākkārtēja Preču nodošana noteikta laika posmā, - no dienas, kad Klients fiziski ieguvis pirmo Preci savā rīcībā.

Patērētājs ir tiesīgs noteiktajā termiņā atteikties no iegādātā kupona, iesniedzot SIA „GO Market” atteikuma veidlapu. Atteikuma veidlapu var nosūtīt pa e-pastu info@gomarket.lv

Nauda tiek pārskaitīta atpakaļ uz Klienta kontu 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas, taču ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.

Gadījumā, ja naudas līdzekļu atdošana paredz arī Preces atgriešanu no Klienta puses, viņš ir atbildīgs par preces kvalitātes saglabāšanu un drošību atteikuma tiesību termiņa laikā. Pircējs ir atbildīgs par jebkāda veida preces vērtības samazināšanos, ja prece tikusi nepareizi izmantota vai izmantota citiem mērķiem, izņemot līdzekļa īpašību un iedarbības noskaidrošanu. Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām savu preču izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēsta aizsargplēve utt.) un nelietotām. Preci nepieciešams atdot atpakaļ oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kā arī kopā ar preces piegādes dokumentu, lietošanas instrukciju un citiem preces piederumiem.

Izmaksas, kas saistītas ar preces nodošanu Pārdevējam, sedz Klients.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības šādos gadījumos:

1. iegādājoties video vai audio ierakstu vai arī datorprogrammu, ja šādas preces iepakojums ticis atvērts;

2. avīžu, žurnālu un periodisko izdevumu piegādes gadījumā;

3. pārtikas preču, dzērienu un citu tūlītējās lietošanas preču piegādes gadījumā;

4. slēdzot līgumu par izvietošanas vai transportēšanas pakalpojumiem, ēdināšanas vai izklaides pasākumiem, kurus nepieciešams nodrošināt noteiktā termiņā;

5. iegādājoties lietas, kas tiek veidotas pēc pasūtījuma vai arī ir neaizvietojamas, kā arī lietas, kas ātri bojājas vai tiek ātri patērētas;

6. slēdzot līgumu par pakalpojuma veikšanu, ja ar patērētāja piekrišanu šī pakalpojuma veikšana ir sākta līdz 14 dienu termiņa beigām, kā arī pakalpojuma sniedzējs ir informējis patērētāju par to, ka nebūs iespējams izmantot atteikuma tiesības.